top of page

Genel Bakış

Anchor 53

Denetim Hizmetleri 

Anchor 54

Servise Giriş/Çıkış Denetimleri

Servise giriş/çıkış denetimleri; tesislerin periyodik ya da zamanlı bakım onarım işlerinde, basınçlı kapların mühendisliği ve değerlendirilmesi, kaldırıcı ve çekici ekipmanlar, buhar/gaz türbinleri ve benzer kritik ekipmanlar için gereklidir. Bu denetimler durum değerlendirmesini, tamir işlerinin kontrolünü, tamir sonrası denetimleri vb. kapsar.

 

Bazı denetim alanlarımız;

 

 • API 653 atmosferik depolama tank denetimleri (tarafından yetkili personelle)

 • API 570 boru hattı denetimleri

 • Enerji santralleri

 • Depolama ve dolum tesisleri

 • Rafineriler

 • Çimento endüstrisi

 • Kimyasal tesisler

 • Petrol platformları

 • Sondaj kuyuları DS-1, API 7G, API 4G

 • Sondaj boruları DS-1, API 7G, API 4G

 • Demir ve çelik endüstrisi... vb.

 

Ayrıca, demir yolu denetimi, trenlerin akslarının ve tekerlerinin periyodik kontrolleri ileri teknoloji ekipmanımız ile yapılmaktadır.

Anchor 55

Sevkiyat Öncesi Denetim

Uzman kadromuz ihraç edilen endüstriyel ürünler için, her sevkiyat öncesi ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun, çeşitli denetim ve uygunluk kontrol hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu denetimler şunları kapsamaktadır;

 

 • Numune alımı ve kalite kontrol Sampling and quality control

 • Adet ve ağırlık kontrolleri 

 • Boyutsal Kontroller 

 • Paketleme ve markalama kontrolleri 

 • Tasdik etme

 • Ambalajlama kontrolleri

 • Hasar kontrolü

 • Sıcaklık kontrolü

Anchor 56

Ürün Doğrulaması

Ürünlerin uygunluğu her uygulamada standartlara, kanunlara ve düzenlemelere göre doğrulanmaktadır. Dizaynın incelenmesi ve ham madde seçimi, üretim denetlenmesi, testlerin doğrulanması ürün onaylamanın ve sertifikalandırmanın temel yollarıdır.

 

Doğruladığımız ürünler,

 

 • Metal Sheets

 • Metal Borular

 • Basınçlı Kaplar

 • Kazanlar

 • Atmosferik Depolama Tankları

 • Boru Hatları

 • Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanları

Anchor 57

Su Altı Denetimleri

Denizcilikte bazen su altı denetimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tesko olarak biz bu hizmeti müşterilerimize sunmaktayız. Ana inceleme bölgeleri gemilerin ve diğer deniz taşıtlarının dipleri, boru hatlarının su altında kalan kısımları, su altı bağlantı sistemlerinin üretimi, bakımı ve tamir işleri, gemi kızaklarının inşaası, blok yerleştirme işleri; iskele ayakları, su altı durum değerlendirmeleri.

bottom of page