top of page
Anchor 58

Genel Bakış

Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri

Personel Temin Etme Hizmetleri

Anchor 59

Sertlik Testi

LD, Vickers HV, Brinell HB, Rockwell-B HRB, Rockell-C HRC ve Shore HS gibi farklı sertlik konversiyonlarına göre sonuçlar veren taşınabilir ultrasonik sertlik test cihazlarımızla, paslanmaz çelikten, bakır aluminyum alaşımlarına (bronz) kadar çeşitli malzemelerin testlerini yapmaktayız.

Anchor 60

Holiday Testi

Holiday test ya da süreklilik testi koruyucu boyamada iğne delikleri ve boşluklar gibi kabul edilemez süreksizlikleri tespit etmek için yapılan tahribatsız test metodlarından biridir. Test bir elektirik devresinde akımın devreyi tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmeyi içermektedir. Holiday test ya da süreklilik testi belirlenen hat üzerinde düşük voltaj uygulayarak ( LED ya da pizoelektrik hoparlör gibi ses üreten bir bileşenin devreye seri bağlanmasıyla ) gerçekleştirilir. Eğer elektrik akımı görülürse, test bölgesinde iletkenliğin varlığını belirten iğne delikleri ve boşluklar gibi süreksizlikler tespit edilmiş demektir. Bu test genellikle boruların ve yapıların iletken olmayan boyayla kaplandığı açık deniz endüstriside kullanılmaktadır. Tesko profesyonelleri Holiday (Süreklilik) test metodunu AS 3894.1, ASTM G62 ve benzer ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmak için eğitimlidir.

Anchor 61

Isıl İşlem

Isıl işlem malzemelerin fiziksel ve bazende kimyasal özelliklerini değiştirmek amaçlı yapılan bir metoddur. Işıl işlem malzemeyi sertleştirmek ya da yumuşatmak adına istenilen sonucu elde etme için malzemeyi ısıtmayı ya da soğutmayı, genellikle uç sıcaklıklara, içerir.

 

Isıl işlem tekniği tavlamayı, kaplama sertleştirmeyi, güçlendirmeyi, temperlemeyi ve suda soğutmayı içerir. Şunu unutmamak gerekir ki; ısıl işlem tabiri sadece malzemeyi ısıtarak ve soğutarak özelliklerini kasıtlı olarak değiştirmeye yönelik belirli bir amaç için yapıldığında geçerlidir, ısıtma ve soğutma sıklıkla istemsiz olarak sıcak kaynaklama gibi diğer imalat aşamalarında gerçekleşmektedir. Tesko müşterilerimiz için esas olarak iki ısıl işlem hizmeti sunmaktadır:

 

 • Ön Isıtma Hizmetleri

 • Kaynak Sonrası Isıl İşlem (PWHT)

Anchor 62

Boya Denetimi

İstenen tüm spesifikasyonlara göre boyama projelerinde, yapılan işin başarıyla tamamlanması adına her bir aşamayı belgemekteyiz. Pek çok farklı yüzey hazırlama ve boya uygulamala prosedürlerine aşinayız. Üretim tesisinde ya da sahada olsun, varolan yapıların ya da yeni inşaada kullanılacak işlem maddelerinin bakımı konusunda hizmetler vermekteyiz.

Anchor 63

Hidrojen Hasar Değerlendirmesi

Endüstriyel tesislerdeki hidrojenin varlığı potansiyel bir hasar kayanğıdır. Yüksek bölgesel hidrojen basıncı ( 30 bar dan fazla) ve yüksek sıcaklıklar ( 300 ºC' den yüksek) malzemelerin karakteristiklerini olumsuz etkileyebilir. Böyle hasarlar özellikle gübre tesislerinde ve rafinerilerde görülmektedir. Sıcak hidrojen saldırısı (HHA) çelikte karbürlerden dolayı oluşan degradasyon yanında methan oluşumundan (CH4) kaynaklanır. HHA hasarının endüstriyel tesislerde oluşma ihtimali bölgesel hidrojen basıncına ve işletme sıcaklıklarına bağlıdır. En kötü ihtimalle, HHA esas kırılma anından önce çatlak oluşumuna neden olur, ancak temel malzeme hasar görürse, bu durum felaketle sonuçlanabilir.

 

Tesko müşterileri için HHA yı belirleme ve gözetleme hizmetleri sunmaktadır. Tesko gelişmiş sinyal işlemesi ve Difraksiyon Uçuş Zamanı, Otomatik Gerisaçılım ve Hız Oran Ölçümleri gibi gelişmiş tekniklerin birleşimiyle bu hizmeti sağlamaktadır. Olası bir sıcak hidrojen saldırısına karşı bir tesisi incelemek için, doğruluğu yüksek bir denetim planı, en yüksek sıcaklığın ve bölgesel hidrojen basıncının olduğu yerler gibi kritik bölgelerde gerisaçılım tekniği Corroscan kullanılarak oluşturulur. HHA ile ufak problemleri ayırt etmek ve herhangi bir hasarı doğrulamak adına, ek olarak hız oran tekniğiyle ölçümler alınır. Sahadaki yaklaşım tüm kaynakların ToFD ile (eğer uygulanabilirse) ve elle ya da otomatik olarak puls eko yöntemiyle incelenmesidir.

 

Avantajları:

 

 • Tekrarlanabilir ve güvenilir denetim

 • Saldırıyı erken safalarında tespit edebilme imkanı

 • Saldırının aşamaları gözlemlenebilir

 • Sonuçlar açıkca sunulabilir

 • Elverişsiz olmayan, maliyet ve zamandan kazanan denetim

 • Tüm geometriler incelenebilir

 • Tüm veriler gelecekte her zaman, hızlı ve kolay erişilebilecek şekilde saklanır

 

Uygulama alanları:

 

 • Endüstriyel Tesisler

 • Gübre Tesisleri

 • Rafineriler

 • Doğrulayıcı bir teste ihtiyaç duyulan ve sıcak hidrojen saldırısına maruz kalan malzeme parçaları

Anchor 64

Kaynak Mühendisliği

Tesko' da bizler tüm üretim adımlarında kaynak mühendisliği hizmetleri sunmaktayız:

 

 • Kaynak Prosedürü Spesifikasyonu Hazırlanması (WPS)

 • Kaynak Prosedür Kalifikasyon (WPAR/PQR) Testleri' nin planlanması, uygulanması ve onaylanması

 • Kaynakçı kalifikasyonu ve testleri 

 • Kontratın gözden geçirilmesi 

 • İnşaat kontrolü 

 • Malzemelerin takibinin ve kontrollerinin ( ana malzeme ve sarf malzemeleri ) yapılması

 • Alt taşeronun uygunluk denetimleri 

 • Üretim planlaması (WPS, PQR, iş talimatları, boyut kontrol ekipmanları, kaynakçı sertifikaları, kaynak planları, test kriterleri, sağlık, güvenlik ve çevre kuralları)

 • Kaynağın testi ve denetimi 

 • Denetimlerin planlanması ve uygunlanması 

 

Bu geniş hizmetlerin bir parçası olarak, Tesko aşağıdakileri yapmaktadır: 

 

 • ASME, ANSI, AWS, API kurallarına göre, kaynakçı kalifikasyon testi performans kalifikasyonu ve kaynakçıların sertifikasyonu (kaynakçı / kaynak operatörü performans kalifikasyonu - WQT) 

 • Proje ihtiyacına göre ya da her bir müşteri için Kaynak Prosedür Kalifikasyonu Hazırlanması 

 • Görsel testi, mekanik testi, metalografik testi ve tahribatsız testi kapsayan her bir Kaynak Prosedür Kalifikasyonu için toplu testler

 • ASME, ANSI, AWS, API kurallarına göre Prosedür Kalifikasyon Kayıt belgelendirmesi

 • Kalibrasyon sertifikalarının ve ya yapılan işin uygunluğunun kontrolünü de içeren, kaynak prosedür spesifikasyonunu, kaynakçı performans kalifikasyonunu, malzemelerin ve sarf malzemelerinin işlenmesini, ekipmanların, kalifikasyonların uygunluğunu incelemeyi içeren derinlemesine kaynak denetimi  

 • Başlangıç ve operasyon sürecinde kaynakçının ve diğer çalışanların güvenliğinin, özellikle de kaynak esnasında arkın yarattığı ultraviole ışımaya karşı güvenlik kontrolleri 

 

Tesko tarafından sahaya bırakılan kaynak inspektörü aşağıdaki işlemlerin ilgili kurallara, spesifikasyonlara ve standartlara uygun olarak yapılacağının doğrulanmasından ve gözlemlenmesinden sorumlu olacaktır:

 

 • Doğru kaynak prosedürünün uygulandığınun kontrolü 

 • Kaynak prosedürünün ve kaynakçı kalifikasyonunun kontrolü

 • Kaynak tipi hazırlık denetimi 

 • Bağlantıların uygunluğunun denetimi

 • Dolum metallerinin ve sarf malzemelerin kontrolü 

 • Doğru kaynak performans değişkenlerinin gözleminin kontrolü

 • Kaynağın tamamlanmasının üzerine görsel denetim 

 • Kaynak öncesi ve sonrası ısıl işlem uygulanan yerlerin gözetimi

 • Tahribatsız testleri, hidrostatik testleri, mekanik testleri vb. fiziksel incelemelerin gözetimi. İhtiyaç duyulursa inspektör malzeme test laboratuvarın test talep edebilir.  

 • Tüm gerekli görsel testlerin tamamlandığından emin olmak ve diğer gerekli tahribatsız testlerin methodun gereğine göre ve kalifiye personel tarafından yapıldığını doğrulamak

 

İnspektör görev performansını artırmak için aşağıdaki ekipmanları talep edebilir:

 

 • Denetim aynaları

 • Fener ya da diğet elektrik ışık kaynakları ( 24V sistemler vb. gibi güvenlik kurallarınca izin verilen)

 • Kaynak ölçer, cetvel, verniyer gibi fiziksel boyut ölçüm aleteleri

 • Ampermeter, voltmetre vb. gibi elektrik parametreleri ölçüm aletleri

 • Sıcaklık ölçüm aletleri; termometre / termo tebeşir

 

Tüm Tesko kaynak inspektörleri genel olarak şu tasarılardan en az birine uygun olacak şekilde sertifikalıdır: Kaynak Denetim Personeli Sertifikasyonu Tasarısı (CSWIP), Amerikan Kaynak Topluluğu (AWS), BGAS (önceden İngiliz Gaz ERS) ve ASNT Level II VT. Tüm inspektörlerimiz ASME B&PV Code, Section IX, API Std. 1104 ve ANSI / AWS D1.1. içeren çeşitli standartları uygulayacak yeteneğe sahiptir.

Anchor 65

Vakum Testi

Vakum kutusu baloncuk testi en sağlam ve güvenilir tahbribatsız test methodlarından biridir. Vakum kutusu baloncul testi doğrudan sıkıştırılamayan test bölgelerindeki kaçakları tespit edebilir. Test bölgesine deterjan solüsyonu uyulayarak ve vakum kutusu gibi dış bir mekanizmayla test yüzeyinin etrafına vakum uygularayak bu test gerçekleştirilir. Test bölgesi üzerinde herhangi bir kaçak varsa deterjan solüsyon baloncuk üretecektir. Sıvı ve ya vakum sistemli testler basınçlı kaplardaki, depolama tanklarındaki, boru hatlarındaki kaçakların tespiti için yapılmakta ve raporlanmaktadır. Tesko profesyonelleri vakum kutusu baloncuk test metodunu ASME V, Ek II ve API standartlarına göre yapmakta eğitimli ve tecrübelidir.

 

Anchor 66

Metalografik Denetim

Makro/mikro yapıların analizi, malzemenin belirlenmesi, sünme, kusur analizi ve raporlama yetkin metalürji mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilir. Tüm denetim aşamaları Tesko tarafından yapılabilmektedir.

Anchor 67

Korozyon Denetimi

Korozyon kontrolleri yetkili mühendisler tarafından gelişmiş korozyon haritalama ekipmanıyla ( video takibi), görsel test ve replika test methodlarıyla yapılır. Tesko korozyon denetimi ile ilgili detaylı değerlendirme ve raporlama hizmetleri sunar.

Anchor 68

Replika Testi

Replika testi servise girişte basınçlı kaplar, kazanlar, pervaneler, boru hatları, gemiler, her türlü malzemeler ve kaynaklı yapılarda sünme ve yorulma durumunlarına karar verilmesi için uygulanır. Test mikro yapıların tahribatsız resimleri çekilerek ve analiz edilerek, ekipmanın ya da tesisin işlerini aksatmadan uygulanır. Herhangi bir numunenin kesilip alınmasına gerek yoktur. Gerekli hazırlık taşınabilir cihazlarla yapılır.

Anchor 69

Personel Temin Etme Hizmetleri

Tesko kapsamlı bir şekilde personel temin etme hizmetleri sunmaktadır. Tamamen eğitimli ve kalifiye bireyler ve ya proje takımları müşterilerimizin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda tarafımızdan temin edililir. Geniş çekirdek bir personel takımızın bulunmaktadır. Hizmetimiz konu ile ilgili geniş bir bilgisayar veri tabanı sayesinde desteklenmekte ve dünyanın dört bir yanından yöntemlere hakim personeller içermektedir.

 

Tesko geçici ya da uzun vadeli olarak sıklıkla yer değiştirebilen, oldukça geniş bir teknik personel havuzu sunmaktadır. Kısa sürede dünya çapında güvenilir proje desteği gerçekleştirebilmek adına kayda değer tecrübemiz bulunmaktadır.

bottom of page